کارفرما :
حاج آقاجاوردی (رئیس کارخانه بلوراصفهان)
درب وپنجره PVC با پروفیل بیرون لمینیت آلوپلاست :
900 متر مربع