پنجره های کشویی( Sliding )
 کشویی ساده
این نوع پنجره ها که ذاتاً بعلت نوع حرکت و ساخت آنها از عایق کمتری در سر و صدا و گرد و خاک نسبت

به پنجره های لولایی برخوردار است ، اغلب در آشپزخانه ها و پشت سینک و یا روی کابینت و یا در مکان هایی

که فضای کافی برای لت بازشوی پنجره وجود ندارد کاربرد دارد از محاسن این پنجره ها عدم نیاز فضا برای باز کردن

این پنجره و عدم تداخل با پرده و از معایب آن عدم تمیزکاری آن (بدون برداشتن لت های متحرک) و کاهش ضریب عایق آن است .
مسئله آب بند نبودن پنجر های کشویی توسط بازشوهای لیفت اسلاید مرتفع گردیده است.