پنجمین گردهمايي سازندگان و معماران و صنايع لوكس ساختمان ساختمان هاي مارك دار - iBBi در سالن اجلاس سران تهران ١١ و ١٢ شهريور ٩٧ ✔️ شركت آلان منتخب صنايع لوكس ساختمان و برگزيده جمعي از سازندگان و معماران ساختمان هاي مارك دار در زمينه توليدو اجراي نماي مدرن ساختمان (كرتين وال، فريم لس، اسپايدر و....) و درب و پنجره آلومينيوم و UPVC