هولدینگ آکسوی

 هولدینگ آکسوی
صنایع آلومینیوم آکسوی کار خود را در زمینه آلومینیوم در صنعت ساختمان در طی 40 سال گذشته با همراهی و هدایت مدیران نسل دوم این مجموعه و دیگر مدیران حرفه ای و اجرایی در این صنعت ادامه است . صنایع آلمینیوم آکسوی یک شرکت سازنده فلز است این شرکت محصولات اماده نصب تولید نصب می کند و در صورت درخواست در محل پروژه نصب می کند . شرکت در زمینی به مساحت 1500 متر مربع در شهر ایزمیت ترکیه بنا نهاده شده . وقادر به تولید 1200 تن پروفیل آلمینیوم 200000 متر مربع پانل کامپوزیت و 1750تن پروفیل آهن در سال می باشد و همچنین شعبه استانبول در زمینه بازاریابی و آماده سازی پروژه فعالیت دارد.
 

پروژه های درحال ساخت

دانلود کاتالوگ محصولات

 

دانلود کاتالوگ